rượu mạnh

Chính sách bảo mật

Trang web này là trang web giới thiệu nội dung kinh doanh của Công ty TNHH Hinata (sau đây gọi là "Công ty").

個人 情報 保護 方針

Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây, xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân và làm cho tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực. ..

Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ cho thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và cập nhật, đồng thời ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân, v.v., chúng tôi duy trì một hệ thống bảo mật, duy trì một hệ thống quản lý và giáo dục nhân viên. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như thực hiện triệt để, thực hiện các biện pháp an toàn, quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

Sử dụng thông tin cá nhân

Trên trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký thông tin cá nhân như tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại của bạn khi bạn yêu cầu, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân này cho các mục đích khác ngoài mục đích cung cấp. không phải.
Thông tin cá nhân mà khách hàng giao cho chúng tôi sẽ được sử dụng để gửi e-mail và tài liệu như một phản hồi cho các yêu cầu, hướng dẫn kinh doanh và câu hỏi của chúng tôi.

Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ quản lý hợp lý các thông tin cá nhân mà khách hàng đã ủy thác cho chúng tôi, và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau.
・ Được sự đồng ý của khách hàng
・ Khi tiết lộ cho một công ty do Công ty thuê ngoài để cung cấp dịch vụ mà khách hàng mong muốn
・ Khi cần thiết phải công bố theo quy định của pháp luật

Các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

Yêu cầu của người

Nếu khách hàng muốn hỏi, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ phản hồi sau khi xác nhận rằng chính khách hàng là người đó.

Tuân thủ và xem xét các luật và quy định

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ và các tiêu chuẩn khác, xem xét nội dung của chính sách này nếu phù hợp và cố gắng cải thiện nó.

Thắc mắc

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau.

Công ty TNHH Hinata
〒550-0015
Tòa nhà Samty Minami Horie 1F, 2-6-1 Minami Horie, Nishi-ku, Thành phố Osaka, Quận Osaka
Bấm vào đây để hỏi (theo mẫu)