1 月 2021

Nagoya Takashimaya bật lên

Mặc dù là thời gian như vậy, nhưng tôi rất mong chờ lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài khu vực Kansai, lần đầu tiên sau một thời gian dài ♪ Chúng tôi sẽ mang đến đầy đủ các tác phẩm mới nổi tiếng.Ngoài ra, vì là một dự án giới hạn cho năm mới, ¥ 16000 (thuế ... đọc thêm "Nagoya Takashimaya bật lên