2buy đặt chiến dịch !!

Kế hoạch chiến dịch tuyệt vời với bộ ♪ ♫
Với ¥ 8800 (đã bao gồm thuế) tập trung vào các phụ kiện tiêu chuẩn đơn giản dễ sử dụng
Một bộ ¥ 13200 (đã bao gồm thuế) tập trung vào các phụ kiện bình thường và được thiết kế nhẹ
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 2 phương án.

Có các màu vàng, bạc và vàng hồng.
Các ký hiệu được gán từ A đến I, vì vậy hãy chọn sự kết hợp yêu thích của bạn.
Bạn có thể chọn bất kỳ sự kết hợp của các mục trong bộ!

2 点 bộ / ¥ 8800 bạc

 

Tôi hy vọng bạn tìm thấy sự kết hợp yêu thích của mình ♡