Về vận chuyển nước ngoài

Rakii cũng nhận giao hàng ở nước ngoài.

【Phương pháp vận chuyển】
EMS (Thư tốc độ quốc tế)

【お 支 方法】
Chỉ thẻ tín dụng mới được chấp nhận. (VISA / MasterCard / AMERICAN EXPRESS)

[Lưu ý về vận chuyển nước ngoài]
* Tùy thuộc vào thời gian, có thể mất khoảng một tuần từ khi đặt hàng đến khi vận chuyển. Hãy lưu ý rằng.
* Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng, tên, mã bưu điện và số điện thoại bằng tiếng Anh.
* Số tiền đã bao gồm thuế tiêu thụ là giá bán ở nước ngoài.
* Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tổng số tiền thanh toán bao gồm cả vận chuyển ra nước ngoài bằng e-mail.
* Người nhận hành lý sẽ phải chịu thuế hải quan tại nước đến.
* Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể xử lý sản phẩm nếu nó bị ngừng ở nước ngoài do các trường hợp hải quan.

Địa chỉ liên hệ

Công ty TNHH Hinata
Cửa hàng Rakii Horie
TEL: 06-6710-9665
Email: rakii.official@rakii.net