_________________________________________________________________________________________

SUS316L

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi sử dụng SUS316L.

Những người lo lắng về dị ứng kim loại có thể sử dụng nó một cách tự tin.

Không phai mờ mãi mãi

Chúng tôi sẽ cung cấp những phụ kiện mà bạn có thể sử dụng lâu dài.

ĐỀ XUẤT | Sản phẩm được đề xuất